CTA Copy

Home » Glossary Item » CTA Copy
Inga kommentarer

CTAn är ett element på en sida där copyn är texten som står i elementet/knappen, som tydligt leder användarna till konvertering. Använd handlingsverb (köp, testa, ladda ned), berätta vad som händer sedan och vilket värdet är för användaren.

LEAVE A COMMENT