CRM (Customer Relationship Management)

Home » Glossary Item » CRM (Customer Relationship Management)
Inga kommentarer

CRM (Customer Relationship Management)
Ett system som hanterar ett företags interaktion med kunder, potentiella kunder och kunder under hela kundens livscykel. Målet med en CRM är att hjälpa sälj- och marknadsföringsteam att effektivisera arbetsflöden och hålla kontakten med sina kunder. En CRM lagrar alla typer av kundinformation som e-post, mobilnummer, köphistorik och köpinställningar.