Content marketing

Home » Glossary Item » Content marketing
Inga kommentarer

Ett sätt att marknadsföra sig genom att skapa relevant innehåll och på så sätt locka till sig användare. Istället för att ”sälja” levererar du information som ger användaren mervärde och på så sätt förtjänar du deras lojalitet istället för att köpa den

LEAVE A COMMENT