Cognitive load

Home » Glossary Item » Cognitive load
Inga kommentarer

Innebär den mentala belastningen av en webbplats innehåll. Om mängden information överskrider användarens förmåga att bearbeta den, överbelastas hjärnan och personen har svårt att ta in något i huvudtaget.

LEAVE A COMMENT